Ved Hjertestop

Førstehjælp ved hjertestop

4 timers førstehjælp ved hjertestop består af:

 

 • Bevidstløshed og ABC
 • Førstehjælperens 4. hovedpunkter
 • Anvendelse af ABC og AED/Hjertestarter
 • Træning i Hjerte Lunge Redning HLR
 • Træning i brug af hjertestarter
 • AED/hjertestarter sikkerhedsregler og overlevering til ambulancemandskabet


Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter
dem i stand til, at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
 • Alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede

Have forståelse af:

 •  overlevelseskæden
 • de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Indhold

Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjerte Lunge Redning
Kunstigt åndedræt
Brug af hjertestarter
Aflåst sideleje