Samarbejdspartnere

Lene Sheila Gjørup Terapeut- og Erhvervspsykologisk konsulent –  Cand. Pæd. Pæd. Psyk. og ejer af konsulentvirksomheden CopenPsyk.dk.

Lene har specialiseret sig indenfor institutionsverden og på specialområdet.

Lene har stor erfaring med supervision af pædagogisk personale og lave ledelsesparring, ligesom hun arbejder med inklusionsprocesser og kompetenceudvikling indenfor normal- og specialområdet. Lene arbejder endvidere med medarbejdertrivsel, herunder kommunikation, mobning, motivation og forebyggelse af stress.
CopenPsyk.dk

 


 

Morten Givard er miljø- og arbejdsmiljøkonsulent & ejer af rådgiver- og konsulentvirksomheden Sikma Consult

Sikma Consult yder rådgivning og assistance indenfor områderne sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø samt farligt gods og kemiske produkter m.m. sikma
Sikma Consult tilbyder også en række kurser indenfor disse områder. Og endelig tilbyder Sikma Consult licens og adgang til det unikke APV-system, Sikma Cloud APV, der gør det legende let at gennemføre den lovpligtige APV.

 

 

 

Arbejdsmiljøgruppen udbyder en bred vifte arbejdsmiljøkurser i hele landet samt via e-learning.
Arbejdmiljøgruppen er certificeret af Arbejdstilsynet og godkendt af Danmarks evalueringinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og AM_logo-300x77arbejdsledere samt den særlige uddannelse for koordinatorer i Bygge og anlægsbranchen. Derudover rådgiver Arbejdsmiljøgruppen virksomheder om løsningen af arbejdsmiljøproblemer.