Repetition

3 timers repetition

Alle kurser fra Dansk Førstehjælpsråd skal repeteres hvert 2. år.
Bliver denne frist overskredet, vil det oprindelige førstehjælpskursus være forældet.

Der findes disse 2 repetitionskurser

3 timers opdatering af Førstehjælp v. hjertestop.
3 timers opdatering af Livreddende Førstehjælp.

Alle temakurser fra Simpel Førstehjælp bør ligeledes også repeteres hvert 2. år.

Simpel Førstehjælp udbyder dette kursus:

3 timers repetition i førstehjælp.