Førstehjælpskurser

Vi udbyder alle de almindelige førstehjælpskurser, som er beskrevet af Dansk Førstehjælpsråd