Dansk Førstehjælpsråds Kurser

Pr. 1 januar 2016 er der lavet nye regler omkring førstehjælpsundervisningen og førstehjælpskurser.
Disse regler af lavet af Dansk Førstehjælpsråd, således at man kan sikre at kurserne afvikles ens, uanset hvilken udbyder der laver førstehjælpskurserne.
Deltageren bliver registreret hos Dansk Førstehjælpsråd, og får tilsendt et elektronisk bevis.
Dette bevis har en gyldighed på 2 år, og skal inden udløb fornyes.
Simpel Førstehjælp udbyder følgende førstehjælpskurser i Dansk Førstehjælpsråds regi.

4 timers førstehjælp v. hjertestop
7 timers medborgerførstehjælp
7 timers førstehjælpskursus til voksne med ansvar for børn
12 timers førstehjælpskursus til personer med særligt ansvar.
3 timers opdateringsuddannelse af Førstehjælp ved hjertestop
3 timers opdateringsuddannelse af Livreddende Førstehjælp