Brandkurser

Simpel Førstehjælp  holder følgende
kursus indenfor brandbekæmpelse:


Elementær Brandbekæmpelse 3 timer

Alle ved at man ikke må slukke fritureolie med vand!
Men hvad er bedst til at slukke f.eks. en mindre brand i din pc, en mindre brand i skraldespanden,
eller hvad nu hvis der opstår en brand i et målerskab.
Alle brande kan slukkes af dig, inden de bliver for voldsomme.

Lær elementær brandbekæmpelse på 3 timer.


Brandkurser består af:

Teoretisk gennemgang af fysikken omkring hvad er en brand,
hvordan kan man forhindre en brand.
Hvordan slukker vi en brand.
Hvordan begrænser vi en brand.
Hvordan får vi tilkaldt brandvæsenet – telefon / automatisk
alarmerings anlæg ABA / Brandtryk Brandtrekanten – Ilt/temperatur/
brandbart materiale.
På disse brandkurser, lærer du muligheden for at bekæmpe branden
ved hjælp af Kølning – Kvælning eller fjernelse af det brandbare materiale.

Praktisk slukning øves også på disse brandkurser.
Der øves slukning med brandtæppe – grydelåg – kulsyreslukker.
Ved afvikling af disse brandkurser, kan alle få mulighed for at prøve egne muligheder.
Der øves slukning af friturebrand, og ild i et fjernsyn.

Et kort kig på virksomhedens slukningsmateriel. Hvor er det placeret ?
Hvad kan slukkerne anvendes til ? Hvad kan man slukke med vand ?
hvad kan man slukke med pulver ? hvad kan man slukke med kulsyre.
Hvordan bruger vi brandtæppet ? Er slukkerne placeret synligt ?
er der ophængt skilte – er slukkerne hængt op på væggen ?
Er der fri adgang til skabene – brandtæpper – slukker ? Virker de ?
Er der tryk på slukkerne, og er de fyldt op ?
Har virksomheden en alarmeringsplan ? Hvor er samlingspladsen ?
Hvilken vej skal brandvæsenet ind på virksomheden,
er der specielle brandveje, er disse brandveje frie ?

Skal Simpel Førstehjælp afholde brandkurser på din
virksomhed – institution – klub ?
Brandkurser kan også kombineres med førstehjælpskursus.

Under den praktiske slukning på disse brandkurser benyttes et miljørigtigt
og sikkert anlæg. Der brændes gas af i en blanding med almindeligt vand,
hvilket betyder at der ikke kommer nogen generende røg.
Styrken kan reguleres således at alle har mulighed for at prøve, også hvis
man føler sig usikker.